Política de reemborsaments i devolucions

Les cancel·lacions de reserva s’han de fer o bé per escrit al correu electrònic pau@maestratexperience.com o per Telegram/Whatsapp:

  • Si la reserva s’anul·la dins dels 3 dies anteriors a la ruta amb motiu, l’import total de la reserva es reemborsarà al client (100%).
  • Si la reserva s’anul·la dins dels 3 dies anteriors a la ruta o es cancel·la el mateix dia sense motiu, no es farà cap devolució al client.